Par mums

Inovatīvā pētniecība ir inovācijas procesa pirmais posms, tieši šajā posmā jebkurā zinātnes nozarē tiek radītas zināšanas ar valorizācijas potenciālu.

Lai sekmētu inovatīvu pētījumu veikšanu Latvijas Universitātē, Zināšanu un tehnoloģiju pārneses centrs (ZPC) veicina kontaktu un sadarbības veidošanos starp pētniekiem un ārējiem partneriem – uzņēmumiem, sociālās sfēras un valsts pārvaldes institūcijām u. c.

ZPC sniedz daudzveidīgu atbalstu Universitātes pamatstruktūrvienībām (iestādēm) un personālam inovācijas procesa īstenošanā, inovatīvās kapacitātes palielināšanā un pilnveidošanā.